World Music Choir

Startar Onsdag 7 september
Vi låter oss inspireras av musik från hela världen och sjunger afrikansk musik, latinska innerliga sånger, östeuropeiska och svenska folksånger och mycket mer!

Läs mer

Sång i grupp för hälsa och välbefinnande i höst 2016

Startar Onsdag 31 augusti
Välkommen att utforska och få en djupare kontakt med din röst och sång där lusten att uttrycka dig i sång står i fokus! Genom enkla frigörande övningar lär du dig att bli närvarande och kan då förankra din röst i både kropp och själ.

Läs mer