Hur går det till? Att möta sitt instrument

Syftet är att via avspänning möta sitt instrument och lyssna in de spänningar som finns i kroppen. Vad vill rösten och kroppen förmedla och uttrycka? Till antigympans långsamma, inkännande rörelser utforskar och lyssnar vi in röstens vibration och klang i kroppen. Med hjälp av energiflödet och andningen får vi chans att knyta an till vår ursprungliga andning. Det handlar om att hitta sitt alldeles unika uttryck, i sin röst och i sin rörelse.

Mötet:

Rösten i kroppen är en ständig kommunikation mellan det medvetna och det omedvetna. Med sången hittar vi bakom orden, bakom det intellektuella och in till känslorna. Kursledaren är medresenär och vägledare, det är du själv som hittar in till din röst. Vägen dit kan vara både lång och jobbig, när gömd smärta och sorg kommer i dagen. Men mest handlar det om att möta det som är – precis som det är. När sången och rörelsen kommer från hela människan är det vanligt att uppleva en intensiv känsla av att finnas till. Resultatet visar sig som ett uttryck i ljud, toner, sång och rörelse.

Rösten i kroppen är en kombination av rytmik och antigympa, där grunden är andningen. Det är med andningen som med luften till orgeln – utan luft blir det ingenting. Med luften/andningen kan vi utforska vårt alldeles personliga instruments, dvs kroppens, alla resonans- och klangutrymmen. – Marit Eneström