Marit Eneström, Din musik- och sånglärare

Marit Eneström

Jag har alltid varit fascinerad av kopplingen mellan musik, röst, rörelse och människa, och sökt vägar för att finna denna helhetssyn. Det var på denna vandring jag kom i kontakt med rytmiken och dess metod att via rörelse uppleva musiken med alla våra sinnen.

Utbildningarna

Under mitt sista år på Musikhögskolan valde jag att göra min praktikperiod hos sångpedagog och musikterapeut Karl-Gustav Rydvall i hans verksamhet ”Musik som livskraft”. Jag samarbetade senare med honom under 12 års tid. Detta har haft en sådan stor betydelse för mig, både som musiker och människa, att jag på mitt sätt vill förmedla det till er.

Jag har studerat afrikansk musik vid Bagamoyo College of Art i Tanzania. På min musikaliska vandring genom livet, har jag mött mycket musik som vidrört mitt hjärta. Det har varit alltifrån de stilla, innerliga sångerna till de kraftfullt vilda!

Olika musikstilar har berört olika landskap. De påminner om det spektra vi alla bär inom oss. En viktig ventil för mig är att skriva min egen musik. Sången är min bästa vän och vägvisare. Den når bortom alla ord och rakt in i min sanning. Sången är för mig ett uttryck för livet …