Din personliga balans, rösten i kroppen

Marit Eneströms metod, Rösten i kroppen, fungerar utvecklande och stimulerar glädjen i en arbetsgrupp. Metoden passar både i grupp och individuellt, för organisationer och företag, förskolor och skolor (både elever och lärare).

Den kan vara ett komplement till och en vidareutveckling i det egna yrket. Att ge kroppen och rösten en personlig klang, innebär en personlig utveckling som kan ge dig ny energi i ditt yrke. Bland annat visar teorierna om emotionell intelligens att musik och sång hjälper för att bättre lära in andra, mer teoretiska ämnen. Du som använder rösten mycket i jobbet, kan med metoden Rösten i kroppen hitta din personliga balans som ger dig kraft och styrka i rösten utan risk för överansträngning.

Hitta din personliga balans

Kanske söker du en balans i ditt liv, en balans mellan intellekt och känsla. Metoden kan ge dig den vilja du behöver för att förverkliga sådant som förut hindrat.

Rösten i kroppen kan också vara en ren källa till glädje och inspiration, eftersom sången föder mycket kreativitet. Eller du kanske helt enkelt längtar efter att uttrycka dig i sång.