Hur kommunicerar vi? Att finna sin personliga ton

När kroppen är avspänd och balanserad upplever vi harmoni – vi accepterar och vi tycker om oss själva. Men hur ofta är det inte så att vi är spända – i axlar, nacke eller på andra ställen i kroppen. Inte sällan tar stress och andra psykiska spänningar sig uttryck i kroppen. Det här är ett känt fenomen. Redan de gamla grekerna insåg att musik kunde lösa upp spänningar och lindra vid sjukdom. De talade om musikens förmåga att nå in till själen och få kropp och själ att bilda en harmonisk enhet.

Personlig ton

Vår ursprungliga röstklang är lika unik för varje individ som fingeravtrycket. När vi använder rösten mycket, blir vi ofta hesa eller trötta. Men se på det lilla barnet som kan skrika i timmar utan att bli trött. Den använder hela sin varelse i genomförandet.

En väg till Självet

Det går att hitta tillbaka till sin egen personliga ton, sin ursprungliga muskelbalans. Rösten i kroppen handlar om att hitta tillbaka till sin egen personliga röst och sin egen kropps uttryck. Genom att utforska vår kropps andningsflöde, öppnar vi också till vår sångton. Och det är när vi möter vår kropp, vår andning och vår röst som vi möter oss själva. Musiken och sången blir en väg till ökad livskvalitet, mening och självkännedom.