Sång för hälsa, kraft och välbefinnande i vår -24

OBS! Kursen är fulltecknad för vårterminen 2024

Välkommen att utforska och få en djupare kontakt med din röst och sång där lusten att uttrycka dig i sång står i fokus! Genom enkla frigörande övningar lär du dig att bli närvarande och kan då förankra din röst i både kropp och själ.

Sång i grupp

Att återskapa kontakten med sin andning

Andningen är livskraften som återskapar kontakten mellan kropp, själ och ande. Djupandning sänker blodtrycket, balanserar nervsystemet samt återskapar en naturlig spänningsnivå i muskulaturen, så kallad grundtonus. Detta kan skapa en känsla av “grundning”. Det finns ett samspel mellan den fysiologiska och psykologiska effekten av andningen. Vi kan kontrollera våra känslor genom att begränsa och hålla vår andning. Vi kan också släppa ifrån oss oro och spänning genom andningen och ta emot ny energi.

Toning och rörelse

Toning är att medvetet låta en ton få klinga i olika kroppsdelar för att släppa psykisk och fysisk stress samt att öka vitalitet och återskapa muskulaturens naturliga spänningsnivå. När vi tonar och sjunger aktiverar vi vårt neuromuskulära system, som är nära kopplat till psykologiska mönster och känslomässig respons. När vi tonar eller sjunger kan vibrationen och resonansen i tonen hjälpa till att släppa blockeringar av fastlåst energi i kroppen. Ett naturligt andningsflöde kan därmed återvända till kroppen.

Sånger

Sånger har ofta en tydlig form med en början, en mitt och ett slut. Inom denna tydliga struktur kan vi få möjlighet att uttrycka våra känslor. Texterna kan också framkalla bilder, minnen och känslor. Sången kan ibland fungera som en katalysator för undanträngda känslor men också ge en trygg form för dem.

Kursinnehåll

  • enkla röst/sång, rörelse och andningsövningar
  • Sånger från världens alla hörn som tar fram olika färger i ditt sångliga instrument  alltifrån det vilda svängiga till det innerliga mjuka
  • en inblick i sångens läkande funktioner och hur du kan använda den som en väg till psykisk och fysisk  återhämtning och fördjupad självkännedom

Varmt välkommen!
Marit Eneström

Kursstart: Onsdag 17 Januari, därefter onsdagar ojämna veckor.
Tid: Onsdagar kl 17.30 – 20.00, 8 kurstillfällen
Pris: 3950 kr
Plats: Musikterapicentrum, Grevgatan 43, Stockholm

Anmälningsavgift 1950 kr betalas till
pg: 625 73 07-6 därefter ska hela kursavgiften vara betald senast 2 veckor innan kursstart
samt att meddela mig via mail att info nått dig. Delbetalning går bra efter överenskommelse.
Anmälan är bindande.