Välkommen att sjunga för hälsa och välbefinnande

Sång i grupp

Musikens betydelse för hälsa och välbefinnande har i alla tider varit uppenbar för människan. Sång och musik frigör energi och aktiverar människans självläkande resurser. Musik, sång och rörelse lyfter fram det dynamiska samspelet mellan den fysiska, psykiska, emotionella och andliga aspekter i människan. Sången påverkar vår kropp och våra sinnen och den berör oss ofta på djupet av vår personlighet och vår identitet.

”Sången är en gåva till oss människor, som ger oss möjlighet att sjunga ut stagnerad
livsenergi för att frigöra kraft och öppna för kreativitet, glädje och våra självläkande
resurser.”

Välkommen att utforska och få en djupare kontakt med din röst och sång där lusten att uttrycka dig i sång står i fokus! Genom enkla frigörande övningar lär du dig att bli närvarande och kan då förankra din röst i både kropp och själ.

I kursen ingår

  • enkla röst, rörelse och andningsövningar.
  • sånger från världens alla hörn som tar fram olika färger i ditt sångliga instrument alltifrån det vilda svängiga till det innerliga mjuka.
  • en inblick i sångens läkande funktioner och hur du kan använda den som en väg till psykisk och fysisk återhämtning och fördjupad självkännedom.

Att återskapa kontakten med sin andning

Andningen är livskraften som återskapar kontakten mellan kropp, själ och ande. Djupandning sänker blodtrycket, balanserar nervsystemet samt återskapar en naturlig spänningsnivå i muskulaturen, så kallad grundtonus. Detta kan skapa en känsla av “grundning”. Det finns ett samspel mellan den fysiologiska och psykologiska effekten av andningen. Vi kan kontrollera våra känslor genom att begränsa och hålla vår andning. Vi kan också släppa ifrån oss oro och spänning genom andningen och ta emot ny energi.

Toning och rörelse

Toning är att medvetet låta en ton få klinga i olika kroppsdelar för att släppa psykisk och fysisk stress samt att öka vitalitet och återskapa muskulaturens naturliga spänningsnivå. När vi tonar och sjunger aktiverar vi vårt neuromuskulära system, som är nära kopplat till psykologiska mönster och känslomässig respons. När vi tonar eller sjunger kan vibrationen och resonansen i tonen hjälpa till att släppa blockeringar av fastlåst energi i kroppen. Ett naturligt andningsflöde kan därmed återvända till kroppen.

Sånger

Sånger har ofta en tydlig form med en början, en mitt och ett slut. Inom denna tydliga struktur kan vi få möjlighet att uttrycka våra känslor. Texterna kan också framkalla bilder, minnen och känslor. Sången kan ibland fungera som en katalysator för undanträngda känslor men också ge en trygg form för dem.

Välkommen att sjunga din sång!
Marit Eneström

Start: Onsdag 1 September (därefter onsdagar ojämna veckor
Tid: 17.30 – 20.00
Pris: 3450 kr / 8 gånger
Plats: Musikterapicentrum, Grevgatan 43, Stockholm.

Anmälnings-avgift 1000 kr betalas till pg: 625 73 07-6, därefter ska hela kursavgiften vara betald 1 vecka innan kursstart samt meddela mig via mail att info nått dig. Delbetalning går bra efter överenskommelse. Önskas faktura så meddela mig god tid i förväg.

Anmälan är bindande.